Krakowski Semestralnik Studentów Niepełnosprawnych - numer 2

Stopka redakcyjna


Wstęp do wydania trzeciego
Wywiady


z Bogdanem Dąsalem, Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Krakowa ds. Osób Niepełnosprawnych, rozmawiała Iwona Skalbmierska (4)


z Marią Zając, Kierownikiem Domu Studenckiego AGH „Alfa” rozmawiał Paweł Sarzała (5)


z Agatą Jabłońską, modelką,c rozmawiała Zofia Florek-Paszkowska (7)


z Angeliką Chrapkiewicz-Gądek, uczestniczką wyprawy na Kilimandżaro, rozmawiała Anna Korzec (10)
Integracja


Andrzejkowy czar 2008 (12)


Wigilijny wieczór (14)


Dni Integracji krakowskich
uczelni – Integralia (16)


Każdy ma swoje Kilimandżaro (17)


Jak przebiegały Dni Integracji (17)


Impreza Wiosenna (20)


Wycieczka integracyjna do Kopalni Soli (21)


Teatry i kina – również dla niepełnosprawnych!!! (21)


Konferencja Pełnosprawny Student II (22)


Kiermasz UJ (24)


Obozy i wyjazdy (25)


Medialni Niepełnosprawni (26)
Mamy się czym pochwalić


Porozumienie o współpracy (28)


Projekt DARE (30)


Gala „Kraków bez barier” (31)


Wodne szaleństwo, niezawodne wrażenia (32)


Uniwersytet Ekonomiczny wyróżniony w konkursie „Kraków bez barier” (34)


Audytorium Maximum – zwycięzcą I edycji konkursu „Kraków bez barier” (35)


The Adult Learners’ Voice – Głos dorosłych uczniów (36)
Pomoc i porady


Język migowy (37)


Techniczne wspomaganie dla niepełnosprawnych (40)


O mocnych stronach (42)


Jak likwidować bariery architektoniczne? (43)


Zwiększanie dostępności uczelni wyższych dla osób niepełnosprawnych (45)
Prawo i Finanse


O prawo mniej dyskryminujące (46)


Programy PFRON (47)


Stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych (48)
Twórczość własna - Wiersze Malwiny Kocoń (50)
Kalendarium (51)
Piknik lotniczy - zaproszenie (52)
Wkładka - Praktyczny poradnik savoir-vivre wobec osób niepełnosprawnych
KSSN 003
- całość