28th Sty2019

Stypendia „STALe przełamując bariery”

Dodane przez Joanna Szpak

 

Konkurs „STALe przełamując bariery” to wspólny projekt Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Biura ds. Osob Niepełnosprawnych AGH i ArcelorMittal Poland S.A., skierowany do studentów. Podstawowym kryterium branym pod uwagę jest działalność studenta na rzecz uczelni (praca w stowarzyszeniach, organizacjach studenckich, organizacja wydarzeń i imprez, reprezentowanie uczelni podczas zawodów np. sportowych, konkursów międzyuczelnianych), organizacji pozarządowych, działalność w obszarze wolontariatu. Do wygrania były stypendia na rok akademicki 2018/2019 o łącznej wartości 30 000 zł.

W styczniu 2019 r. zostały wręczone stypendia w tegorocznej edycji konkursu „STALe przełamując bariery”. Otrzymało je pięcioro studentów AGH: Dominik Błaszczyk (Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska), Paweł Bieniek (Wydział Górnictwa i Geologii), Mateusz Krzyszkowski (Wydział Humanistyczny), Klaudia Dziadek (Wydział Metali Nieżelaznych) oraz Radosław Grajny (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki).

Serdecznie gratulujemy nagrodzonym i poniżej prezentujemy ich sylwetki.

Dominik Błaszczyk  Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

 1. Działacz w kole naukowym „Mathplay”, później „AZP” – Akademicki Związek Pokera
 • Współorganizator licznych turniejów pokerowych,
 • nauczyciel gry i jej propagator,
 • koordynator współpracy międzyuczelnianej w ramach organizacji turniejów.
 1. Działacz Zrzeszenia Studentów Niepełnosprawnych AGH
 • Współorganizator spotkań integracyjno-świadomościowych,
 • doradca w kwestiach stypendiów i dofinansowań dla studentów z niepełnosprawnościami.

 błaszczykPaweł Bieniek – Wydział Górnictwa i Geologii

 1. Wolontariusz na rzecz dzieci i osób ubogich
 • Współorganizator Światowego Dnia Ubogich oraz Zlotu Skautów,
 • uczestnik Koła Naukowego Geologów.
 1. Zawodnik sportowy
 • Zdobywca 1 i 2 miejsc w Integracyjnych Mistrzostwach Polski w pływaniu,
 • zdobywca 1 miejsca w integracyjnym Biegu Kościuszkowskim (sztafeta osób z niepełnosprawnościami).
 1. Działacz Zrzeszenia Studentów Niepełnosprawnych AGH
 • Współorganizator spotkań integracyjno-świadomościowych, m.in.: I Studenckiego Rajdu na Wózkach oraz OSSN 2018.

bieniek

Mateusz Krzyszkowski – Wydział Humanistyczny

 1. Współzałożyciel oraz członek Zarządu Fundacji na rzecz rozwoju kultury fizycznej NIE WIDZĄC PRZESZKÓD
 • Działacz i promotor aktywizacji sportowej dzieci i dorosłych z dysfunkcją narządu wzroku, w szczególności blind football.
 1. Sportowiec
 • Reprezentant miasta Krakowa w zawodach międzynarodowych w barwach Klubu Tyniecka NWP Kraków oraz gracz Reprezentacji Polski blind football.

        3. Działacz lokalny

 • Członek zespołu organizatorów XIX Kocham Kraków z Wzajemnością.

        4. Działacz Zrzeszenia Studentów Niepełnosprawnych AGH

 • Koordynator pokazów blind football w ramach wydarzeń świadomościowo–integracyjnych w AGH, m.in. w czasie Dnia Sportu ON oraz „Campus AGH 2018” .

krzyszkowski

 

Klaudia Dziadek – Wydział Metali Nieżelaznych

 1. Koordynatorka projektu Exchange Ability w organizacji studenckiej Erasmus Student Network
 • Organizatorka projektu „You don’t need eyes to see”, podnoszącego świadomość zagadnienia dysfunkcji narządu wzroku,
 • współorganizatorka wydarzeń świadomościowych związanych z niepełnosprawnością w ramach projektu Erasmus,
 • inicjatorka wprowadzania danych o dostępności budynków w ramach mapowania w budynków uczelni w projekcie MappED!

        2. Cheerleaderka w AZS AGH

 • Trenerka drużyny, autorka choreografii i organizatorka pokazu tańca w ramach Dnia Spotu ON.

dziadek

 

Radosław Grajny – Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

 1. Asystent studentów z niepełnosprawnościami
 • Asystent edukacyjny pomagający w przemieszczaiu się, pozyskiwaniu materiaów dydaktycznych i ich adaptacji,
 • Członek zespołu organizującego wydarzenia świadomościowo-integracyjne w AGH.

        2. Perkusista zespołu Sweet Molly

 • Udział w koncertach charytatywnych, .m.in. podczas finału akcji „Szlachetna Paczka”.

grajny

21st Sty2019

Wsparcie psychologiczne

Dodane przez Joanna Szpak

Dzięki współpracy pomiędzy Biurami ds. Osób Niepełnosprawnych pięciu krakowskich uczelni w ramach Międzyuczelnianego Centrum Wsparcia Psychologicznego możemy zaoferować studentom w pełni zindywidualizowaną pomoc:

 • Indywidualne konsultacje psychologiczne – kiedy czujesz, że potrzebujesz wsparcia, ale nie wiesz, jaka forma pomocy będzie dla Ciebie najbardziej odpowiednia. Spotkanie z psychologiem pomoże rozpoznać problem i znaleźć jego rozwiązanie. Czasem wystarczy jedno spotkanie, a niekiedy będzie potrzebnych kilka, aby we współpracy z psychologiem określić problem i wspólnie ustalić właściwą ścieżkę jego rozwiązania.
 • Interwencja w sytuacjach kryzysowych – kiedy spotykasz się z nieprzewidzianym problemem, trudną sytuacją zmieniającą w sposób nagły i drastyczny Ciebie lub Twoje otoczenie. Bieżący kontakt z psychologiem pomoże Ci przetrwać ten okres.
 • Cykliczna pomoc psychologiczna – kiedy Twój problem wymaga dłuższego kontaktu z psychologiem – systematycznych spotkań pomagających rozwiązać problemy utrudniające kształcenie i codzienne funkcjonowanie (m.in.: depresja, zaburzenia lękowe, zaburzenia koncentracji, nerwice).

Kiedy warto spotkać się z psychologiem?

 • kiedy jest Ci trudno odnaleźć się w nowej sytuacji związanej z rozpoczęciem studiów; masz problemy w nawiązywaniu znajomości i wypełnianiem obowiązków studenckich
 • obawiasz się, że z powodu niepełnosprawności nie poradzisz sobie z bieżącymi zadaniami
 • brakuje Ci motywacji do nauki, studiowania i pokonywania codziennych trudności
 • masz problemy z niekończącym się odkładaniem na później zadań, przesuwaniem terminów, finalizowaniem spraw
 • czujesz nieustanny lęk przed tym, co przyniesie kolejny dzień
 • brakuje Ci pewności siebie w kontaktach z innymi osobami
 • mimo dobrego przygotowania paraliżuje Cię strach przed wystąpieniami publicznymi
 • nie wierzysz we własne siły i możliwości
 • nagłe wydarzenie, takie jak choroba zmienia Twoje życie i trudno jest Ci się z tym pogodzić
 • masz problemy w kontrolowaniu i wyrażaniu emocji
 • cierpisz na chorobę psychiczną i chciałbyś uzyskać pomoc uzupełniającą Twoją podstawową ścieżkę leczenia, aby poprawić funkcjonowanie w środowisku akademickim
 • chcesz dokonać pozytywnych zmian w swoim życiu, np: lepiej radzić sobie ze stresem, efektywniej uczyć i planować, pracować nad motywacją do realizacji celów.

Wsparcie oferowane przez Biura ds. Osób Niepełnosprawnych

BON  oferuje wsparcie edukacyjne oraz doradcze dla studentów z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. Zapewniamy pomoc w rozwiazywaniu bieżących problemów edukacyjnych oraz trudności pojawiających się w toku studiowania (np. trudności organizacyjnych). W uzasadnionych przypadkach – możliwe jest dostosowanie formy kształcenia do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, w szczególności dla osób chorujących psychicznie.

Świadczona pomoc psychologiczna nie jest leczeniem, lecz może stanowić jego uzupełnienie skoncentrowane na poprawie funkcjonowania i wyrównywaniu szans edukacyjnych w środowisku naszej uczelni.

Wsparcie psychologiczne nie obejmuje psychoterapii, czyli formy leczenia opartej na długotrwałym (niekiedy nawet wieloletnim) budowaniu relacji pomiędzy terapeutą a pacjentem. Aby leczenie to zakończyło się sukcesem – wymagana jest ciągłość i systematyczność spotkań o dużej częstotliwości, których nie można zapewnić w warunkach uczelni.

Więcej szczegółów m.in. na stronach:
http://www.bon.agh.edu.pl/index.php/extensions/wsparcie-psychologiczne
https://bon.uek.krakow.pl/index.php?p=m&idg=ps,72

Logo_waciwe-Centrum_Wsparcia

09th Sty2019

Zaproszenie na wykład „Kraków mniej znany”

Dodane przez Joanna Szpak

Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Komisja Historyczna PAN oddz. Kraków,
Sekcja Rekonstrukcji Historycznej KNHS UJ
oraz Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana

serdecznie zapraszają na szósty wykład projektu „Kraków mniej znany”
dedykowany uczestnikom niewidomym i słabowidzącym,
przybliżający dzieje Krakowa w miejscach często pomijanych, ale wyjątkowo ważnych.

TERMIN
13 stycznia 2019 r.  o godz. 11.30

MIEJSCE
Instytut Historii UJ, ul. Gołębia 13, sala nr 17

TEMAT
O codzienności przed wiekami – czyli o rekonstrukcji historycznej. O życiu codziennym w dawnych wiekach na przykładzie wybranych artefaktów – wprowadzenie Wiktor Szymborski (Instytut Historii UJ).

Podczas spotkania uczestnicy będą mogli poznać repliki przedmiotów z epoki wczesnego i rozwiniętego średniowiecza, jak również wieku XX. Pokaz uzbrojenia, dawnych strojów czy mundurów przygotowanych przez Sekcję Rekonstrukcji Historycznej KNHS UJ zostanie wzbogacony o informacje dotyczące sposobów produkcji i użytkowania elementów uzbrojenia oraz życia codziennego przed wiekami.

Informacje i zapisy:
Anna Szczęsny
Email: pozastereotypy@cmjordan.krakow.pl

Kraków mniej znany, afisz

07th Gru2018

KSSN 19 Piotr Pawłowski: „Nie siedź, nie gap się w telewizor, zrób coś ze sobą! Wykorzystaj to, co Ci zostało!”

Dodane przez Anna Lulek

okladka_m.png

Zapraszamy do lektury!

 

KSSN 19
KSSN 19 PJM

21st Sie2018

KSSN 18: Dostępność Plus – AGH sygnotariuszem partnerstwa na rzecz dostępności

Dodane przez Anna Lulek
KSSN 1(18)/2018

Okładka KSSN 18

Drodzy Czytelnicy,

Zapraszamy do lektury kolejnego numeru KSSN.

KSSN 18
KSSN 18 PJM

Tradycyjnie czekamy na pasjonatów dziennikarstwa oraz tych, którzy chcą podzielić się z innymi własnymi przemyśleniami i doświadczeniami. Piszcie do nas! Odpowiemy na każdą Waszą wiadomość.
Życzymy przyjemnej lektury i załączamy pozdrowienia!
Redakcja

19th Cze2018

Małopolska wdraża Konwencję

Dodane przez Anna Lulek

Małopolska wdraża Konwencję o prawach osób z niepełnosprawnościami

Konwencja Narodów Zjednoczonych o Prawach Osób Niepełnosprawnych nakłada na instytucje publiczne obowiązek dostosowania w kwestii przeciwdziałania dyskryminacji i przestrzegania praw obywatelskich osób z niepełnosprawnościami. Polska, podpisując w 2012 roku akt ratyfikacji, zobligowała się do wprowadzenia postanowień Konwencji do końca 2018 roku. Tyle teorii. A jak sprawa wygląda w praktyce? Jest ciężko. Urzędy co prawda wiedzą o obowiązku dostosowania jakości świadczonych usług do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, ale nie bardzo wiedzą, w jakich obszarach należy wprowadzić zmiany oraz w jaki sposób je wdrożyć.

FUNDACJA WPROWADZA ZMIANY W MAŁOPOLSCE
Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego w Krakowie, aktywnie działająca na rzecz osób niepełnosprawnych od 2003 roku nie tylko na terenie województwa małopolskiego, ale także angażująca się w przedsięwzięcia o zasięgu ogólnokrajowym, zdecydowała się na realizację projektu „Małopolska wdraża Konwencję ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami”, aby posiadane wiedza i doświadczenie w zakresie konstruktywnego i wieloaspektowego wsparcia osób z niepełnosprawnościami przyniosły realne zmiany w zwiększeniu jakości ich niezależnego życia w społeczeństwie obywatelskim.

Ilustracja

źródło: www.freepik.com

INDYWIDUALNY PROGRAM
Innowacyjność działań prowadzonych przez Fundację polegać będzie na sposobie realizacji Projektu. Priorytetem działań jest nawiązanie współpracy w rozumieniu lokalnym, nie globalnym – ogólnym. W Fundacji wierzymy, że jedynie indywidualne, niemal personalne zrozumienie problemów osób z niepełnosprawnościami, przyczyni się do wprowadzenia realnych zmian. Ponadto chcemy odnieść się do trudności drugiej strony – jakich narzędzi brakuje starostwom, miastom, gminom, aby poziom świadczonych usług w stosunku do osób z niepełnosprawnościami był jak najwyższy.
Projekt wprowadzany jest na szeroką skalę, obejmuje swoim zasięgiem 54 instytucje wszystkich szczebli administracji z obszaru województwa małopolskiego. Efektem wspólnej pracy ekspertów Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego oraz przedstawicieli jednostek administracji publicznej będzie stworzenie dokumentu rekomendacji, których zastosowanie przyczyni się do realnej poprawy jakości świadczonych usług w stosunku do osób niepełnosprawnych.

POMOC, NIE KONTROLA
Nie należy rozpatrywać Projektu „Małopolska wdraża Konwencję o prawach osób z niepełnosprawnościami” w kryteriach kontroli. Wspólnie z przedstawicielami instytucji publicznych, dążyć będziemy do nawiązania długoterminowej współpracy z zachowaniem zasad otwartości i zrozumienia oraz opracowania indywidualnego harmonogramu długofalowych zmian – wypracowania rekomendacji, których wdrożenie przełoży się w sposób bezpośredni, wymierny i odczuwalny do poprawy sytuacji osób z niepełnosprawnościami. Z każdą jednostką administracji publicznej biorącą udział w Projekcie, chcemy zachować indywidualne podejście przy rozwiązywaniu trudności, zdajemy sobie sprawę, że inny stopień problemów przedstawia Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Urząd Wojewódzki czy Małopolski Oddział PFRON-u, a inaczej sprawa wygląda w gminie Michałowice lub Klucze.

Men in wheelchairs with women

źródło: www.freepik.com

EFEKTYWNIE I DYNAMICZNIE
Kolejne etapy Projektu, pozwolą w coraz pełniejszy i lepszy sposób na zbadanie i zrozumienie trudności, z jakimi spotykają się osoby z niepełnosprawnościami w codziennym życiu publicznym.
W pierwszej kolejności przedstawiciele badanej instytucji przy wykorzystaniu ankiety on-line, w subiektywny sposób dokonają analizy przygotowania jednostki do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
W kolejnym etapie, w trakcie spotkań zespołu monitoringowego z przedstawicielami instytucji, zostanie przeprowadzona obiektywna i wieloaspektowa analiza jakości świadczonych usług. 3-osobowy zespół ekspertów z zakresu dostępności przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnościami zapozna się ze specyfiką pracy każdej z badanych jednostek. Pod względem oceny dostępności architektonicznej budynków wsparcia Fundacji udzieli grupa specjalistów z Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie.
Efektem prowadzonych obserwacji i konsultacji będzie opracowanie oraz obopólna akceptacja rekomendacji zmian.
Współpraca pomiędzy Fundacją a instytucjami publicznymi nie kończy się tylko na przedstawieniu dokumentu rekomendacji. Służymy pomocą i doradztwem, w jaki sposób wskazane zmiany należy wdrożyć, aby w jak najbardziej efektywny sposób wpłynęły na szeroko pojętą dostępność jednostek do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

BĘDZIE LEPIEJ?
Celem Projektu jest zwiększenie zdolności jednostek administracji publicznej do wdrażania postanowień Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami. Udział w Projekcie to przede wszystkim szansa kompleksowej analizy poziomu dostosowania do wymogów jakie stawiają przed instytucjami publicznymi zapisy Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami, a także zwiększenia przygotowania merytorycznego pod katem obsługi oraz współpracy z osobami z niepełnosprawnościami, poprzez wspólną analizę dotychczasowych, bieżących oraz planowanych działań instytucji, sformułowanie stosownych rekomendacji oraz wsparcie instytucji w trakcie ich wdrażania.
Biorąc pod uwagę fakt stale rosnącej liczebność grupy osób z niepełnosprawnościami, a także jej coraz większą aktywność społeczną, potrzeby w zakresie dostosowania przestrzeni publicznej stają się coraz bardziej oczywiste i pilne, a ponadto znajdują odzwierciedlenie w obowiązującej literze prawa. Nasz cel? Pomoc w osiągnięciu przez Województwo Małopolskie statusu województwa najbardziej dostępnego i otwartego na potrzeby osób z niepełnosprawnościami w Polsce.

Logotyp

Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój

„Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszy Europejskich Wiedza-Edukacja-Rozwój.”

Autor: Ewelina Bilińska, Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego w Krakowie

Małopolska Wdraża Konwencję

30th Lis2017

KSSN 17 – System wsparcia w budowie. Ustawa 2.0: Nowe przepisy o szkolnictwie wyższym

Dodane przez Anna Lulek
Okładka KSSN 17

Okładka KSSN 17

KSSN 17 + DODATEK SPECJALNY PDF
KSSN 17 + DODATEK SPECJALNY PJM

Drodzy Czytelnicy,

Oddajemy w Wasze ręce siedemnasty numer Krakowskiego Semestralnika Studentów Niepełnosprawnych. Czasopismo powstaje przy współpracy czterech Krakowskich uczelni: Akademii Górnioczo-Hutniczej, Uniwersytetu Ekonomicznego, Uniwersytetu Rolniczego oraz Akademii Ignatianum. Dla tych, którzy jeszcze nas nie znają warto dodać, iż jesteśmy otwarci na wiadomości płynące z całego kraju. Bardzo chętnie publikujemy materiały nadsyłane do nas z innych uczelni, organizacji pozarządowych oraz wszystkich tych, dla których sprawy osób z niepełnosprawnościami nie pozostają obojętne.

W tym numerze kontynuujemy ważny temat gromadzenia i upowszechniania dobrych praktyk dotyczących wsparcia studentów z niepełnosprawnościami w środowisku akademickim. Postanowiliśmy po raz kolejny podzielić się z Wami naszymi krakowskimi doświadczeniami, wznawiając i aktualizując Dodatek Specjalny. Wiosną tego roku nasza mini-wkładka do podstawowego magazynu okazała się być całkiem sporym sukcesem. W związku z powyższym postanowiliśmy sprawdzić, czy uda nam ten sukces powtórzyć 🙂
Część Dodatku Specjalnego poświęciliśmy relacjonowaniu najświeższych zmian prawnych dotyczących kształcenia osób z niepełnosprawnościami, czyli tzw. Ustawie 2.0. Poczynaniom w sprawach nowej ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym bacznie przyglądają się członkowie Komisji ds. Wyrównywania Szans Edukacyjnych przy Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP). Mamy to szczęście, że dwie uczelnie mające swoich przedstawicieli w Komisji współtworzą naszą redakcję. Gwarantujemy Wam zatem, iż w KSSN znajdziecie tylko sprawdzone informacje.

Wszyscy wiemy jednak, że nie tylko tak doniosłymi sprawami żyje człowiek, a zwłaszcza też student :). Na kolejnych stronach znajdziecie relacje z wydarzeń integracyjnych ostatnich miesięcy, indywidualnych pasjach naszych czyteników, podróżach, zarówno tych geograficznych jak i w głąb siebie. Opowiemy Wam o świeżutkiej inicjatywie I Dolnośląsko-Opolskich Dni Integracji, a także o II Małopolskim Konwencie Regionalnym, który na stałe zagościł w krakowskim kalendarzu spotkań. Przygotowaliśmy także garść informacji technologicznych, kulturalnych i sportowych. Kontynuacji doczekał się także zapoczątkowany w poprzednim numerze KSSN „Kącik Polskiego Języka Migowego”, gdzie ambitni studenci mogą poznawać tę niezwykle ciekawą i bogatą formę komunikacji. Słowem: dla każdego coś dobrego!

Tradycyjnie czekamy na pasjonatów dziennikarstwa oraz tych, którzy chcą podzielić się z innymi własnymi przemyśleniami i doświadczeniami. Piszcie do nas! Odpowiemy na każdą Waszą wiadomość.
Życzymy przyjemnej lektury i załączamy pozdrowienia!
Redakcja

24th Lip2017

KSSN 16 – Razem w stronę dostępnej edukacji

Dodane przez Anna Lulek

Drodzy Czytelnicy!

Z radością informujemy Was, że ukazał się szesnasty numer Krakowskiego Semestralnika Studentów Niepełnosprawnych (KSSN).

W NUMERZE zachęcamy do zapoznania się z informacjami nt. powstania Komisji Wyrównywania Szans Edukacyjnych przy Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) oraz zasadami wsparcia studentów z niepełnosprawnością uchwalone przez tę Komisję. Inspiracją do jej powstania był brak jednego, integrującego wszystkie polskie uczelnie, centrum, podejmującego działania na rzecz wsparcia edukacyjnego na poziomie szkolnictwa wyższego.

Zapraszamy również do przeczytania DODATKU SPECJALNEGO, który poświęcony został w całości projektowi Dobrych Praktyk w zakresie wsparcia studentów z niepełnosprawnością w szkołach wyższych.

Życzymy przyjemnej lektury 🙂

Projekt jest współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków

KSSN 16

Okładka KSSN 16 – Razem w stronę dostępnej edukacju

 

KSSN 16 + DODATEK SPECJALNY PDF

KSSN 16 + DODATEK SPECJALNY PJM

22nd Gru2016

KSSN 15 – Dobre praktyki uczelnianego wsparcia

Dodane przez Anna Lulek

Drodzy Czytelnicy!

Z przyjemnością oddajemy w Wasze ręce kolejny numer „Krakowskiego Semestralnika Studentów Niepełnosprawnych”.
W tym numerze chcemy przedstawić Wam dobre praktyki wsparcia studentów z niepełnosprawnościami, które wypracowane zostały na polskich uczelniach. Przeczytacie o tym jak ośrodki akademickie realizują swoje zadania i jakich podejmują się wyzwań, w szczególności poprzez działalność Biur ds. Osób Niepełnosprawnych. A wszystko po to, by umożliwić osobom z niepełnosprawnościami zdobycie wykształcenia na poziomie wyższy. I nie chodzi tu o ułatwianie, lecz o stwarzanie MOŻLIWOŚCI studiowania.
Zapraszamy do lektury 🙂

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego ze środków PFRON

 

Dobre praktyki uczelnianego wsparcia

Okładka KSSN 15 – Dobre praktyki uczelnianego wsparcia

 

KSSN 15 PDF

KSSN 15 PJM

19th Lip2016

AKADEMIA ŻYCIA zwiększa apetyt na życie

Dodane przez Joanna Szpak

Samodzielne mieszkanie, ciekawa praca, niezależność, dalekie podróże i szczęśliwe życie – marzą o tym wszyscy ludzie. Szczególnie mocno marzą o tym osoby, które utraciły sprawność w ciągu swojego życia i poruszają się na wózku. Muszą nauczyć się wszystkiego od początku… Mogą to zrobić przyjeżdżając na pół roku do mieszkań treningowych w Koninie i biorąc udział w intensywnych zajęciach oferowanych w ramach Akademii Życia. Projekt realizowany jest przez Fundację im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ w latach 2013 – 2018.  

Do Akademii przyjeżdżają osoby z niepełnosprawnością ruchową w wieku 18-25 lat, które są zależne od innych ludzi. Tutaj uczą się samodzielności, uruchamiają motywację do działania i rozwijają swoje mocne strony. Absolwenci Akademii, jak sami mówią, nabierają wiatru w żagle, nie boją się wyzwań i zaczynają układać sobie życie „po swojemu”. Niepełnosprawność nie jest już przeszkodą w stawianiu i realizacji celów!

Regularne zajęcia na basenie poprawiają sprawność uczestników.

Dla osoby, dla której nawet podniesienie kubka jest trudne, Akademia Życia jest prawdziwym wyzwaniem. Mam ponad 70% porażonego ciała i samo utrzymanie równowagi jest pewnego rodzaju zwycięstwem. Jestem przyzwyczajony do pracy nad sobą i bardzo wiele nauczyłem się w Akademii: umiem zakładać buty, szybciej się ubieram, samodzielnie korzystam z toalety i wiele więcej… to dzięki treningom. Najważniejsze jednak jest to, że mam stałą pracę, realizuję się zawodowo i wykorzystuję wiedzę zdobytą podczas studiów. Mam też możliwość uprawiania sportów: basen, koszykówka (choć nie mogę grać, to uczestniczę w treningach), aktywna rehabilitacja. Jest wiele dróg, gdzie mogę jeździć specjalnie przystosowanym rowerem –  podkreśla Mateusz, który od blisko dwóch lat pracuje w sklepie medycznym jako doradca klienta.

Jak działa Akademia Życia?

Uczestnicy projektu przyjeżdżają do Konina na 6 miesięcy. Mieszkają w przystosowanych do ich potrzeb mieszkaniach treningowych przy ul. 3 maja 1-3 w Koninie. Jednorazowo w dwóch mieszkaniach mieszka 6 – 8 osób. Każdy z uczestników realizuje indywidualny plan dostosowany do stopnia sprawności, predyspozycji umiejętności, kompetencji i zainteresowań. Plany te zawierają: treningi samodzielności (np. w wykonywaniu czynności dnia codziennego, poruszania się środkami komunikacji miejskiej, przyrządzania posiłków, sprzątanie), udział w zajęciach aktywnej rehabilitacji (na sali gimnastycznej, na basenie i w plenerze), spotkania z własnym coachem, który dobiera i kieruje szkoleniami zawodowymi uczestnika, a także, dodatkowo, naukę języków obcych i pomoc psychologa. Najbardziej aktywni uczestnicy Akademii Życia odbywają półroczne, płatne staże zawodowe (zdalne lub w wybranym mieście). Udział w projekcie jest bezpłatny dzięki finansowaniu przez duńskie Fundacje VELUX. Po przyjeździe do Konina, uczestnicy we własnym zakresie organizują sobie jedynie wyżywienie.

Regularne zajęcia na basenie poprawiają sprawność uczestników.

Jak się zgłosić do Akademii Życia?

Wystarczy wejść na stronę http://www.akademiazycia.org/ w zakładkę O Akademii/ rekrutacja i wypełnić krótki elektroniczny formularz zgłoszeniowy. Zgłosić można się w każdej chwili. Do 2018 roku do Konina przyjadą jeszcze trzy grupy uczestników.

Szkolenie komputerowe dla uczestników trzeciej grupy Akademii Życia

Przekraczanie własnych granic

Z Polski docierają do nas wiadomości od uczestników poprzednich edycji Akademii – Natalia obroniła pracę magisterską w temacie turystyki osób niepełnosprawnych. Monia po stażu została zatrudniona i jest moderatorem dużego forum internetowego. Patrycja pracuje jako grafik – freelancer i rozpoczęła studia na kierunku zarządzanie! Eryk pracuje dla firmy z branży IT z Gdańska, gdzie odpowiada za tworzenie opisów produktów i wprowadzanie ich na stronę internetową, a Karolina zakończyła staż i została zatrudniona – wykonuje precyzyjne prace chałupnicze.

Każdego dnia uczestnicy Akademii Życia odkrywają, że mogą osiągać znacznie więcej. Wierzą, że samodzielność to gwarancja niezależności. Rozwijając się zdobywają pewność siebie i odwagę do podejmowania nowych wyzwań i przekraczają granice, które dotąd były poza ich zasięgiem…

Arek (z lewej) i Eryk działają w kuchni! Eryk, mimo niesprawnych rąk może samodzielnie kroić różne produkty dzięki specjalnemu wynalazkowi – desce z gwoździami!

Akademia Życia

/ Start up for young disabled people to 5-letni (2013-2018) ogólnopolski projekt, którego celem jest usamodzielnienie w codziennych czynnościach życiowych i aktywizacja społeczno-zawodowa 50 młodych osób (18-25 lat) z niepełnosprawnością narządu ruchu, głównie po urazach rdzenia. Projekt realizowany jest przez Fundację im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ z Konina (KRS 0000 197058) oraz dzięki wsparciu duńskich Fundacji VELUX i Miasta Konin. Więcej na: www.akademiazycia.org

Autor tekstu: Olga Janaszek -Serafin
(Fundacja PODAJ DALEJ)
Zdjęcia: archiwium autora

Strony:«1234567...17»