28 sty2019

Stypendia „STALe przełamując bariery”

Dodane przez Joanna Szpak

 

Konkurs „STALe przełamując bariery” to wspólny projekt Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Biura ds. Osob Niepełnosprawnych AGH i ArcelorMittal Poland S.A., skierowany do studentów. Podstawowym kryterium branym pod uwagę jest działalność studenta na rzecz uczelni (praca w stowarzyszeniach, organizacjach studenckich, organizacja wydarzeń i imprez, reprezentowanie uczelni podczas zawodów np. sportowych, konkursów międzyuczelnianych), organizacji pozarządowych, działalność w obszarze wolontariatu. Do wygrania były stypendia na rok akademicki 2018/2019 o łącznej wartości 30 000 zł.

W styczniu 2019 r. zostały wręczone stypendia w tegorocznej edycji konkursu „STALe przełamując bariery”. Otrzymało je pięcioro studentów AGH: Dominik Błaszczyk (Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska), Paweł Bieniek (Wydział Górnictwa i Geologii), Mateusz Krzyszkowski (Wydział Humanistyczny), Klaudia Dziadek (Wydział Metali Nieżelaznych) oraz Radosław Grajny (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki).

Serdecznie gratulujemy nagrodzonym i poniżej prezentujemy ich sylwetki.

Dominik Błaszczyk  Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

 1. Działacz w kole naukowym „Mathplay”, później „AZP” – Akademicki Związek Pokera
 • Współorganizator licznych turniejów pokerowych,
 • nauczyciel gry i jej propagator,
 • koordynator współpracy międzyuczelnianej w ramach organizacji turniejów.
 1. Działacz Zrzeszenia Studentów Niepełnosprawnych AGH
 • Współorganizator spotkań integracyjno-świadomościowych,
 • doradca w kwestiach stypendiów i dofinansowań dla studentów z niepełnosprawnościami.

 błaszczykPaweł Bieniek – Wydział Górnictwa i Geologii

 1. Wolontariusz na rzecz dzieci i osób ubogich
 • Współorganizator Światowego Dnia Ubogich oraz Zlotu Skautów,
 • uczestnik Koła Naukowego Geologów.
 1. Zawodnik sportowy
 • Zdobywca 1 i 2 miejsc w Integracyjnych Mistrzostwach Polski w pływaniu,
 • zdobywca 1 miejsca w integracyjnym Biegu Kościuszkowskim (sztafeta osób z niepełnosprawnościami).
 1. Działacz Zrzeszenia Studentów Niepełnosprawnych AGH
 • Współorganizator spotkań integracyjno-świadomościowych, m.in.: I Studenckiego Rajdu na Wózkach oraz OSSN 2018.

bieniek

Mateusz Krzyszkowski – Wydział Humanistyczny

 1. Współzałożyciel oraz członek Zarządu Fundacji na rzecz rozwoju kultury fizycznej NIE WIDZĄC PRZESZKÓD
 • Działacz i promotor aktywizacji sportowej dzieci i dorosłych z dysfunkcją narządu wzroku, w szczególności blind football.
 1. Sportowiec
 • Reprezentant miasta Krakowa w zawodach międzynarodowych w barwach Klubu Tyniecka NWP Kraków oraz gracz Reprezentacji Polski blind football.

        3. Działacz lokalny

 • Członek zespołu organizatorów XIX Kocham Kraków z Wzajemnością.

        4. Działacz Zrzeszenia Studentów Niepełnosprawnych AGH

 • Koordynator pokazów blind football w ramach wydarzeń świadomościowo–integracyjnych w AGH, m.in. w czasie Dnia Sportu ON oraz „Campus AGH 2018” .

krzyszkowski

 

Klaudia Dziadek – Wydział Metali Nieżelaznych

 1. Koordynatorka projektu Exchange Ability w organizacji studenckiej Erasmus Student Network
 • Organizatorka projektu „You don’t need eyes to see”, podnoszącego świadomość zagadnienia dysfunkcji narządu wzroku,
 • współorganizatorka wydarzeń świadomościowych związanych z niepełnosprawnością w ramach projektu Erasmus,
 • inicjatorka wprowadzania danych o dostępności budynków w ramach mapowania w budynków uczelni w projekcie MappED!

        2. Cheerleaderka w AZS AGH

 • Trenerka drużyny, autorka choreografii i organizatorka pokazu tańca w ramach Dnia Spotu ON.

dziadek

 

Radosław Grajny – Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

 1. Asystent studentów z niepełnosprawnościami
 • Asystent edukacyjny pomagający w przemieszczaiu się, pozyskiwaniu materiaów dydaktycznych i ich adaptacji,
 • Członek zespołu organizującego wydarzenia świadomościowo-integracyjne w AGH.

        2. Perkusista zespołu Sweet Molly

 • Udział w koncertach charytatywnych, .m.in. podczas finału akcji „Szlachetna Paczka”.

grajny

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *