29th styczeń2015

„Kraina OZA” – platforma internetowa dla osób z autyzmem

Dodane przez Anna Lulek

Platforma została stworzona przez Fundację Wspólnota Nadziei, jako rezultat Projektu Innowacyjnego pt. „Edu-Autyzm”. Celem projektu jest wspieranie włączenia społecznego osób z autyzmem i otwarcie im drogi do rynku pracy. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a realizowany przez Fundację Wspólnota Nadziei wraz z partnerami: Małopolskim Związkiem Pracodawców Lewiatan, stowarzyszeniem WAI-NOT i uniwersytetem Thomas More z Belgii.

W wyniku projektu stworzono platformę złożoną z dwóch oddzielnych, ale uzupełniających się stron: www.KrainaOZA.pl oraz www.KrainaOZA.org.
Nazwa platformy „Kraina OZA” składa się z pierwszych liter słów: Kariera Rozwój Aktywizacja Innowacyjność Niezależność Akceptacja Osób z Autyzmem.

Pierwsza strona: www.KrainaOZA.pl w treści i w formie przeznaczona jest dla osób z autyzmem i/lub niepełnosprawnością intelektualną – zawiera m.in. ułatwienia komunikacyjne, takie jak piktogramy, opcję audio i in. Zawiera treści zarówno „społeczne” jak „zawodowe” (m.in. cykl szkoleń e-learningowych przygotowujących do poruszania się po rynku pracy). Można wykorzystać ją do zajęć aktywizujących w bardzo różnych kontekstach, w domu, w szkole, w różnego rodzaju organizacjach. Mimo, że strona opracowana została z myślą o osobach z autyzmem, to jej możliwe zastosowanie jest szersze: może służyć wszystkim osobom cierpiącym na zaburzenia w sferze komunikacyjnej, społecznej, czy trudności w uczeniu się.

Z kolei druga strona: www.KrainaOZA.org przeznaczona jest dla otoczenia osób z autyzmem: rodziców, opiekunów, terapeutów, potencjalnych pracodawców, a TAKŻE DLA STUDENTÓW jako przyszłych pracodawców lub terapeutów. Zawiera treści informacyjne, a także szkolenia e-learningowe dla pracodawców, przygotowujące do zatrudnienia osób z autyzmem. Portal zawiera też m.in. mechanizm umieszczania ofert pracy, które ukazują się na obu stronach (na stronie z końcówką „.pl” przyjmują one formę czytelną dla jej odbiorców).

KRAINA_OZA_ORG_ulotka

KRAINA_OZA_PL_ulotka

Tekst opracowano na podstawie materiałów informacyjnych udostępnionych przez Fundację Wspólnota Nadziei

26th kwiecień2013

Płatne staże dla osób niepełnosprawnych w administracji publicznej

Dodane przez Administrator

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego zaprasza do udziału w projekcie
„Staż w administracji publicznej wsparciem aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz budowaniem pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych na rynku pracy”,

realizowanym w partnerstwie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Projekt jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działania 1.3 Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej,  Poddziałania 1.3.6 PFRON – projekty systemowe.


Zapraszamy do udziału:

– Osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym lub umiarkowanym (konieczne jest aktualne orzeczenie o niepełnosprawności).

– Osoby niepełnosprawne w stopniu lekkim w przypadku niepełnosprawności sprzężonej (sprzężenie  poświadczone zaświadczeniem lekarskim).

 

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest podniesienie szans na zatrudnienie 200 osób niepełnosprawnych poprzez udzielenie zindywidualizowanego i kompleksowego wsparcia dla osób niepełnosprawnych oraz promocja idei zatrudnienia osób niepełnosprawnych w administracji publicznej na terenie całego kraju.

 

Oferujemy:

– opracowanie Indywidualnego Plan Stażu (IPS),

– udział w 3-miesięcznym płatnym stażu w organach administracji publicznej i jednostkach im podległych,

– wsparcie psychologiczne, indywidualne i grupowe, w zależności od potrzeb oraz wsparcie w  zakresie poradnictwa i doradztwa zawodowego,

– dla co najmniej 50 % uczestników ukończenie szkoleń zawodowych, podnoszących kwalifikacje,

– wsparcie usługami trenera pracy.

 

Rekrutacja:
Decyduje kolejność zgłoszeń i wynik rozmowy kwalifikacyjnej. Dokumenty rekrutacyjne zostaną     niebawem opublikowane na naszej stronie.

 

Okres realizacji Projektu:
01.03.2013 – 31.05.2014. r.

 

Osoba do kontaktu:
Magdalena Mianowska
tel.: 663-000-040
mail: magdalena.mianowska@firr.org.pl

 Staż w administracji publicznej dla osób niepełnosprawnych