26 kw.2013

Płatne staże dla osób niepełnosprawnych w administracji publicznej

Dodane przez Administrator

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego zaprasza do udziału w projekcie
„Staż w administracji publicznej wsparciem aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz budowaniem pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych na rynku pracy”,

realizowanym w partnerstwie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Projekt jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działania 1.3 Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej,  Poddziałania 1.3.6 PFRON – projekty systemowe.


Zapraszamy do udziału:

– Osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym lub umiarkowanym (konieczne jest aktualne orzeczenie o niepełnosprawności).

– Osoby niepełnosprawne w stopniu lekkim w przypadku niepełnosprawności sprzężonej (sprzężenie  poświadczone zaświadczeniem lekarskim).

 

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest podniesienie szans na zatrudnienie 200 osób niepełnosprawnych poprzez udzielenie zindywidualizowanego i kompleksowego wsparcia dla osób niepełnosprawnych oraz promocja idei zatrudnienia osób niepełnosprawnych w administracji publicznej na terenie całego kraju.

 

Oferujemy:

– opracowanie Indywidualnego Plan Stażu (IPS),

– udział w 3-miesięcznym płatnym stażu w organach administracji publicznej i jednostkach im podległych,

– wsparcie psychologiczne, indywidualne i grupowe, w zależności od potrzeb oraz wsparcie w  zakresie poradnictwa i doradztwa zawodowego,

– dla co najmniej 50 % uczestników ukończenie szkoleń zawodowych, podnoszących kwalifikacje,

– wsparcie usługami trenera pracy.

 

Rekrutacja:
Decyduje kolejność zgłoszeń i wynik rozmowy kwalifikacyjnej. Dokumenty rekrutacyjne zostaną     niebawem opublikowane na naszej stronie.

 

Okres realizacji Projektu:
01.03.2013 – 31.05.2014. r.

 

Osoba do kontaktu:
Magdalena Mianowska
tel.: 663-000-040
mail: magdalena.mianowska@firr.org.pl

 Staż w administracji publicznej dla osób niepełnosprawnych

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *