26th sty2015

Zmiany w przepisach dotyczących zatrudniania osób niepełnosprawnych

Dodane przez Anna Lulek

Z dniem 1 stycznia 2015 weszły w życie nowe przepisy wprowadzające m.in.: dogodniejsze warunki uzyskania dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych oraz zwrotu kosztów szkoleń dla pracowników pomagających pracownikom z niepełnosprawnością.

Szczegółowe informacje na temat nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych dostępne są na stronie internetowej Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych:

Nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

06th maj2013

OGŁOSZENIE dotyczące Modułu II pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

Dodane przez Administrator

 Informujemy, że Oddział Małopolski PFRON, zaprosił Powiat Krakowski do wzięcia udziału w programie „Aktywny samorząd” w 2013 roku.

W związku z powyższym, osoby zamieszkujące teren Powiatu Krakowskiego składają wniosek
o dofinansowanie kosztów edukacji na poziomie wyższym w ramach Modułu II pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie.

Termin składania wniosków oraz formularze druków dostępne są na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie, klik

26th kw.2013

Płatne staże dla osób niepełnosprawnych w administracji publicznej

Dodane przez Administrator

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego zaprasza do udziału w projekcie
„Staż w administracji publicznej wsparciem aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz budowaniem pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych na rynku pracy”,

realizowanym w partnerstwie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Projekt jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działania 1.3 Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej,  Poddziałania 1.3.6 PFRON – projekty systemowe.


Zapraszamy do udziału:

– Osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym lub umiarkowanym (konieczne jest aktualne orzeczenie o niepełnosprawności).

– Osoby niepełnosprawne w stopniu lekkim w przypadku niepełnosprawności sprzężonej (sprzężenie  poświadczone zaświadczeniem lekarskim).

 

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest podniesienie szans na zatrudnienie 200 osób niepełnosprawnych poprzez udzielenie zindywidualizowanego i kompleksowego wsparcia dla osób niepełnosprawnych oraz promocja idei zatrudnienia osób niepełnosprawnych w administracji publicznej na terenie całego kraju.

 

Oferujemy:

– opracowanie Indywidualnego Plan Stażu (IPS),

– udział w 3-miesięcznym płatnym stażu w organach administracji publicznej i jednostkach im podległych,

– wsparcie psychologiczne, indywidualne i grupowe, w zależności od potrzeb oraz wsparcie w  zakresie poradnictwa i doradztwa zawodowego,

– dla co najmniej 50 % uczestników ukończenie szkoleń zawodowych, podnoszących kwalifikacje,

– wsparcie usługami trenera pracy.

 

Rekrutacja:
Decyduje kolejność zgłoszeń i wynik rozmowy kwalifikacyjnej. Dokumenty rekrutacyjne zostaną     niebawem opublikowane na naszej stronie.

 

Okres realizacji Projektu:
01.03.2013 – 31.05.2014. r.

 

Osoba do kontaktu:
Magdalena Mianowska
tel.: 663-000-040
mail: magdalena.mianowska@firr.org.pl

 Staż w administracji publicznej dla osób niepełnosprawnych

26th mar2013

X Edycja Konkursu „Otwarte Drzwi” na najlepszą pracę magisterską i pracę doktorską

Dodane przez Administrator

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

ogłasza

X Edycję Konkursu Otwarte drzwi

na najlepszą pracę magisterską lub doktorską, której tematem badawczym jest zjawisko niepełnosprawności
w wymiarze: zawodowym, społecznym lub zdrowotnym

Do Konkursu mogą być zgłaszane prace magisterskie i doktorskie podejmujące problematykę niepełnosprawności w zakresie:

rehabilitacji społecznej, medycznej, zawodowej oraz rozwiązań technologicznych

 

Termin składania prac:   od 20 maja do 22 lipca 2013 r.

Miejsce przesyłania prac:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Al. Jana Pawła II 13
00-828 Warszawa

z dopiskiem: „OTWARTE DRZWI”

 

Dla laureatów przewidziane są nagrody finansowe.

Prace magisterskie – za trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii.
Praca doktorska – nagroda główna dla autora najlepszej pracy.

Laureaci konkursu będą mieli także możliwość publikowania artykułów naukowych w Kwartalniku „Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania” oraz na stronie internetowej PFRON

Regulamin Konkursu oraz szczegóły są na stronie internetowej: www.pfron.org.pl w zakładce konkursy/statuetki

07th lut2013

Informacja na temat programu „STUDENT II”

Dodane przez Administrator

Informujemy, że w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w dalszym ciągu trwają prace nad zmianą programu STUDENT II i zasad jego realizacji w roku 2013.

Prosimy o cierpliwość i śledzenie informacji na temat programu „STUDENT II” publikowanych na stronie internetowej: www.pfron.org.pl – w komunikatach.

Szczegółowe informacje:  w załączniku