25th Maj2015

Pakiet MIGACZ dla głuchych i niedosłyszących

Dodane przez Anna Butkiewicz

Celem głównym projektu jest poprawa jakości i efektywności świadczenia usług w postaci kursów na prawo jazdy kat. B w części teoretycznej dla osób głuchych czy niedosłyszących poprzez wypracowanie pakietu MIGACZ w okresie 28 miesięcy realizacji projektu.

W ramach Projektu zaplanowano przetestowanie nowego narzędzia w obszarze prawa jazdy kategorii B, podstawowej kompetencji ułatwiającej oraz umożliwiającej aktywność zawodową i społeczną.

Pobierz Pakiet Migacz

PI Migacz to realizowany od początku lutego 2013 do końca maja 2015 projekt typu innowacyjnego, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, działania 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt jest odpowiedzią na konkurs numer 22/POKL/VII/IN/2012 ogłoszony w ramach regionalnego priorytetu przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie.

Więcej informacji na stronie http://www.migacz.net/

Informacja w PJM https://www.youtube.com/watch?v=jiwILZQb1vE&feature=youtu.be

10th Lut2015

Muzeum Narodowe w Krakowie zaprasza na wykłady tłumaczone na Polski Język Migowy

Dodane przez Anna Butkiewicz

W imieniu Muzeum Narodowego w Krakowie zapraszam na wykłady tłumaczone na Polski Język Migowy.

Pragniemy aby Muzeum stało się miejscem odkrywania piękna sztuki, zdobywania wiedzy i spotkania z drugim człowiekiem również dla osób z niepełnosprawnością słuchową. Raz w miesiącu zapraszamy na wykład, który będzie tłumaczony na Polski Język Migowy. Chcemy aby nasza oferta wykładów, która od lat cieszy się dużym zainteresowaniem była dostępna również dla osób posługujących się językiem migowym.

Więcej informacji na plakacie w załączniku:

MNK wyklady w PJM luty-czerwiec 2015 pdf

10th Lut2015

Numer 112 dla Głuchych

Dodane przez Anna Butkiewicz

112 dla Głuchych

Numer 112 jest jednolitym numerem alarmowym obowiązującym na terenie całej Unii Europejskiej. Służy on do powiadamiania w sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub mienia. W małopolskim Centrum Powiadamiania Ratunkowego uruchomiono bramkę SMS, której celem jest przyjmowanie zgłoszeń alarmowych od osób niesłyszących. Dla wiadomości SMS dla osób niesłyszących w województwie Małopolskim został uruchomiony nr 728 112 112

Zgłoszenia alarmowe kierowane drogą SMS-ową do CPR powinny dotyczyć wystąpienia lub podejrzenia wystąpienia nagłego zagrożenia życia lub zdrowia, w tym aktu przemocy, a także nagłego zagrożenia środowiska lub mienia oraz zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego.

JAK POWIADAMIAĆ „112” POPRZEZ WYSŁANIE SMS’a?
• miejsce wysłania SMS’a powinno znajdować się w pobliżu miejsca zdarzenia
• wysyłając SMS’a należy być w bezpiecznym dla siebie miejscu,
• w wysyłanym SMS’ie należy napisać niezbędne informacje,
• po wysłaniu SMS’a należy czekać na odpowiedź zwrotną z Centrum Powiadamiania Ratunkowego o przyjęciu zgłoszenia, lub SMS’a z dodatkowymi pytaniami,
• jeśli sytuacja nagle się zmieni lub pogorszy, należy szybko o tym powiadomić operatora numeru „112” poprzez wysłanie kolejnego SMS’a,
• należy starać się o chwilowe nie korzystanie z telefonu, z którego dokonywano zgłoszenia na wypadek, gdyby operator chciał wysłać SMS’a w celu weryfikacji informacji lub udzielenia innych dodatkowych informacji.

ZASADY KORZYSTANIA Z TELEFONU ALARMOWEGO „728 112 112” PRZEZ OSOBY NIESŁYSZĄCE:
Podczas zgłaszania (wysłania sms’a) na numer Centrum Powiadamiania Ratunkowego w wiadomości należy:
1. Być w bezpiecznym dla siebie miejscu,
2. Napisać na początku SMS’a:
o jestem osobą niesłyszącą,
o podać adres zdarzenia. Powiat, gminę, miejscowość, ulicę oraz nr domu lub mieszkania. Należy również podać numer klatki w bloku oraz piętro na którym doszło do zdarzenia.
o napisać: co się stało (krótka informacja),
o podać ilość osób poszkodowanych (jeżeli ktoś poza osobą zgłaszającą)
o wskazać ewentualnie która służba jest potrzebna
o podać swoje imię i nazwisko
3. Czekać na zwrotnego SMS’a z CPR, potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia
4. Czekać na służbę ratunkową w zgłoszonym i bezpiecznym miejscu.

CZEGO MOŻESZ SPODZIEWAĆ SIĘ WYSYŁAJĄC SMS’A DO CENTRUM POWIADAMIANIA RATUNKOWEGO (CPR)?
Co zrobi operator odbierający alarmowe zgłoszenie SMS’owe?
• wyśle zwrotnego SMS’a potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia,
• wstępnie dokona oceny sytuacji i weryfikacji, która służba powinna być skierowana do miejsca zdarzenia,
• poinformuje o rodzaju zdarzenia właściwe służby ratunkowe najbliższe miejscu zdarzenia, dlatego tak istotne jest jak najbardziej precyzyjne wskazanie lokalizacji – najlepiej ulicę, numer domu, miejscowość,
• w razie potrzeby wyśle SMS’a z prośbą o doprecyzowanie informacji

CO ZGŁASZAMY NA NUMER ALARMOWY „112”
• pożary,
• wypadki drogowe,
• kradzieże,
• włamania,
• w przypadku użycia przemocy,
• nagłe omdlenia i utratę świadomości,
• poważne uszkodzenie ciała i silne krwawienie,
• przypadki porażenia prądem,
• rozpoznania osoby poszukiwanej przez Policję,
• inne nagłe sytuacje zagrażające zdrowiu, życiu lub bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu.

KIEDY NIE NALEŻY WYSYŁAĆ SMS’A DO CENTRUM POWIADAMIANIA RATUNKOWEGO?
• zgłoszenie fikcyjnego zdarzenia lub tylko dla zabawy,
• w celu poinformowania, że nie potrzebujesz pomocy,
• w celu sprawdzenia czy numer „728 112 112” naprawdę działa,
• w celu ustalenia danych kontaktowych firmy lub osoby (telefon, faks, cennik usług, działalność itp.),
• w celu poinformowania o ograniczeniach i utrudnieniach w ruchu drogowym lub o złym stanie technicznym dróg,
• w celu uzyskania informacji o rozkładzie jazdy komunikacji miejskiej, kolejowej lub lotniczej,
• w celu uzyskania połączenia międzynarodowego,
• w celu wezwania taksówki, zamówienia kwiatów, dania z restauracji, baru, pizzeri, itp.,
• w celu wyrażenia opinii na dany temat, wydarzenia lub na temat osoby publicznej,
• w celu uzyskania konsultacji i porady lekarskiej.

Informacja w Polskim Języku Migowym: http://muw.pl/default.aspx?page=112_wideo

Źródło: Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie