25 maj2015

Pakiet MIGACZ dla głuchych i niedosłyszących

Dodane przez Anna Butkiewicz

Celem głównym projektu jest poprawa jakości i efektywności świadczenia usług w postaci kursów na prawo jazdy kat. B w części teoretycznej dla osób głuchych czy niedosłyszących poprzez wypracowanie pakietu MIGACZ w okresie 28 miesięcy realizacji projektu.

W ramach Projektu zaplanowano przetestowanie nowego narzędzia w obszarze prawa jazdy kategorii B, podstawowej kompetencji ułatwiającej oraz umożliwiającej aktywność zawodową i społeczną.

Pobierz Pakiet Migacz

PI Migacz to realizowany od początku lutego 2013 do końca maja 2015 projekt typu innowacyjnego, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, działania 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt jest odpowiedzią na konkurs numer 22/POKL/VII/IN/2012 ogłoszony w ramach regionalnego priorytetu przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie.

Więcej informacji na stronie http://www.migacz.net/

Informacja w PJM https://www.youtube.com/watch?v=jiwILZQb1vE&feature=youtu.be

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *