10 lt.2015

Numer 112 dla Głuchych

Dodane przez Anna Butkiewicz

112 dla Głuchych

Numer 112 jest jednolitym numerem alarmowym obowiązującym na terenie całej Unii Europejskiej. Służy on do powiadamiania w sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub mienia. W małopolskim Centrum Powiadamiania Ratunkowego uruchomiono bramkę SMS, której celem jest przyjmowanie zgłoszeń alarmowych od osób niesłyszących. Dla wiadomości SMS dla osób niesłyszących w województwie Małopolskim został uruchomiony nr 728 112 112

Zgłoszenia alarmowe kierowane drogą SMS-ową do CPR powinny dotyczyć wystąpienia lub podejrzenia wystąpienia nagłego zagrożenia życia lub zdrowia, w tym aktu przemocy, a także nagłego zagrożenia środowiska lub mienia oraz zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego.

JAK POWIADAMIAĆ „112” POPRZEZ WYSŁANIE SMS’a?
• miejsce wysłania SMS’a powinno znajdować się w pobliżu miejsca zdarzenia
• wysyłając SMS’a należy być w bezpiecznym dla siebie miejscu,
• w wysyłanym SMS’ie należy napisać niezbędne informacje,
• po wysłaniu SMS’a należy czekać na odpowiedź zwrotną z Centrum Powiadamiania Ratunkowego o przyjęciu zgłoszenia, lub SMS’a z dodatkowymi pytaniami,
• jeśli sytuacja nagle się zmieni lub pogorszy, należy szybko o tym powiadomić operatora numeru „112” poprzez wysłanie kolejnego SMS’a,
• należy starać się o chwilowe nie korzystanie z telefonu, z którego dokonywano zgłoszenia na wypadek, gdyby operator chciał wysłać SMS’a w celu weryfikacji informacji lub udzielenia innych dodatkowych informacji.

ZASADY KORZYSTANIA Z TELEFONU ALARMOWEGO „728 112 112” PRZEZ OSOBY NIESŁYSZĄCE:
Podczas zgłaszania (wysłania sms’a) na numer Centrum Powiadamiania Ratunkowego w wiadomości należy:
1. Być w bezpiecznym dla siebie miejscu,
2. Napisać na początku SMS’a:
o jestem osobą niesłyszącą,
o podać adres zdarzenia. Powiat, gminę, miejscowość, ulicę oraz nr domu lub mieszkania. Należy również podać numer klatki w bloku oraz piętro na którym doszło do zdarzenia.
o napisać: co się stało (krótka informacja),
o podać ilość osób poszkodowanych (jeżeli ktoś poza osobą zgłaszającą)
o wskazać ewentualnie która służba jest potrzebna
o podać swoje imię i nazwisko
3. Czekać na zwrotnego SMS’a z CPR, potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia
4. Czekać na służbę ratunkową w zgłoszonym i bezpiecznym miejscu.

CZEGO MOŻESZ SPODZIEWAĆ SIĘ WYSYŁAJĄC SMS’A DO CENTRUM POWIADAMIANIA RATUNKOWEGO (CPR)?
Co zrobi operator odbierający alarmowe zgłoszenie SMS’owe?
• wyśle zwrotnego SMS’a potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia,
• wstępnie dokona oceny sytuacji i weryfikacji, która służba powinna być skierowana do miejsca zdarzenia,
• poinformuje o rodzaju zdarzenia właściwe służby ratunkowe najbliższe miejscu zdarzenia, dlatego tak istotne jest jak najbardziej precyzyjne wskazanie lokalizacji – najlepiej ulicę, numer domu, miejscowość,
• w razie potrzeby wyśle SMS’a z prośbą o doprecyzowanie informacji

CO ZGŁASZAMY NA NUMER ALARMOWY „112”
• pożary,
• wypadki drogowe,
• kradzieże,
• włamania,
• w przypadku użycia przemocy,
• nagłe omdlenia i utratę świadomości,
• poważne uszkodzenie ciała i silne krwawienie,
• przypadki porażenia prądem,
• rozpoznania osoby poszukiwanej przez Policję,
• inne nagłe sytuacje zagrażające zdrowiu, życiu lub bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu.

KIEDY NIE NALEŻY WYSYŁAĆ SMS’A DO CENTRUM POWIADAMIANIA RATUNKOWEGO?
• zgłoszenie fikcyjnego zdarzenia lub tylko dla zabawy,
• w celu poinformowania, że nie potrzebujesz pomocy,
• w celu sprawdzenia czy numer „728 112 112” naprawdę działa,
• w celu ustalenia danych kontaktowych firmy lub osoby (telefon, faks, cennik usług, działalność itp.),
• w celu poinformowania o ograniczeniach i utrudnieniach w ruchu drogowym lub o złym stanie technicznym dróg,
• w celu uzyskania informacji o rozkładzie jazdy komunikacji miejskiej, kolejowej lub lotniczej,
• w celu uzyskania połączenia międzynarodowego,
• w celu wezwania taksówki, zamówienia kwiatów, dania z restauracji, baru, pizzeri, itp.,
• w celu wyrażenia opinii na dany temat, wydarzenia lub na temat osoby publicznej,
• w celu uzyskania konsultacji i porady lekarskiej.

Informacja w Polskim Języku Migowym: http://muw.pl/default.aspx?page=112_wideo

Źródło: Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *