Krakowski Semestralnik Studentów Niepełnosprawnych - numer 2

Stopka redakcyjna


Wstęp do drugiego wydania
Wywiady


Pytania do JM Rektorów:
AGH, AP, PK, UEK, UJ (4)
Sport


I Obóz Sportowy (6)


Sekcja sportowa
dla ON - AGH (6)
Integracja


Ogólnokrajowa
Integracja
w Krakowie (7)


Wyniki ankiet
przeprowadzonych
na V OSSN (8)


Obóz Integracyjny
w Olsztynku (10)


Integracja
w Zakopanem (11)


Poskromić Tatry (12)


VIII Ognisko
Integracyjne(13)


Pełnosprawni i niepełnosprawni
- czy naprawdę dzieli nas
od siebie tak dużo ? (15)


Jestem niepełnosprawny
i dobrze mi z tym (16)
Pomoc i porady


Komunikacja pomiędzy
wykładowcą a studentem
- czyli autorytet wykładowcy (17)


O motywacji do pracy (19)


Asystent osoby
niepełnosprawnej (20)


Tyfloświat (21)

Mamy się czym
pochwalić


Akademiki dla ON (22)


Biura ds. Osób
Niepełnosprawnych (25)


Konferencja
"Pełnosprawny Student" (28)
Praca i praktyki


Ciepłe porozumienie (29)


Kariery zawodowe
studentów niepełnosprawnych
- wybrane elementy
raportu z badań (30)


Dom na skraju lasu (33)


Praktyki studencki
z kartografii (34)
Kalendarium (35)
Twórczość własna (36)
Prawo i Finanse


Praca osób niepełnosprawnych (37)


Ulgi podatkowe osób
niepełnosprawnych (40)


Bezprawne parkowanie na kopercie
to się nie opłaca (43)
KSSN 002
- całość