23rd maj2013

X Ogólnopolskie Spotkanie Studentów Niepełnosprawnych

Dodane przez Administrator

Ogólnopolskie Spotkania Studentów Niepełnosprawnych to inicjatywa powstała w 2004 roku. Organizatorem jest Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych Akademii Górniczo-Hutniczej działające we współpracy z pozostałymi krakowskimi Zrzeszeniami:
– Uniwersytetu Ekonomicznego,
– Politechniki Krakowskiej,
– Uniwersytetu Pedagogicznego.

Celem corocznych spotkań jest integracja środowiska osób niepełnosprawnych, wymiana doświadczeń i poglądów, nawiązywanie współpracy międzyuczelnianej oraz wzajemne inspirowanie się do podejmowania na swoich uczelniach nowych inicjatyw mających na celu poprawę komfortu studiowania osób niepełnosprawnych oraz zwiększanie świadomości środowiska akademickiego na temat niepełnosprawności. Co roku na przełomie czerwca i lipca przyjeżdżają do Krakowa studenci z całej Polski, a liczba uczelni i stowarzyszeń biorących udział w konferencji zwiększa się z każdą kolejną edycją. W 2012 roku uczestnikami byli reprezentanci 24 instytucji. Każdy zjazd poświęcony jest innemu zagadnieniu.

Do tej pory poruszone zostały tematy związane z rynkiem pracy, wyrównywaniem szans, dotacjami dla osób niepełnosprawnych, rolą uczelni w życiu studentów z niepełnosprawnością, a także ze sportem i turystyką osób niepełnosprawnych.

Tegoroczne jubileuszowe spotkanie odbędzie się w dniach 5-8 lipca i poświęcone będzie wizerunkowi osób niepełnosprawnych, kreowanemu zarówno przez media, jak i przez samych zainteresowanych. Temat zostanie poruszony w szerokim aspekcie – mowa będzie zarówno o życiu codziennym, sytuacjach przytrafiających na uczelni i w pracy, jak również w relacjach damsko – męskich.

Szczegóły w załącznikach:
– zaproszenie OSSN 2013
– Program X OSSN
– karta zgłoszenia uczestnictwa X OSSN

Serdecznie zapraszamy!