18th gru2013

Spotkanie Opłatkowe w AGH

Dodane przez Olga Francuz

W poniedziałek, 16 grudnia br. w murach Akademii Górniczo-Hutniczej odbyło się Międzyuczelniane Spotkanie Opłatkowe, które zgromadziło w Auli Głównej AGH około 150 studentów niepełnosprawnych, pracowników uczelni oraz przyjaciół.

Spotkanie rozpoczęła przemowa Prorektor ds. Studenckich AGH prof. Anny Siwik, która złożyła uczestnikom świąteczne życzenia. Głos zabrali również przedstawiciele władz Politechniki Krakowskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego, Uniwersytetu Pedagogicznego oraz Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, a także Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Osób Niepełnosprawnych.

 Duże wrażenie zrobił występ chóru mieszanego AGH Con Fuoco, który zaprezentował koncert kolęd w zupełnie nowych aranżacjach. Po wspólnej modlitwie poprowadzonej przez prorektora ds. ogólnych, studenckich oraz polityki kadrowej UPJPII ks. prof. Macieja Ostrowskiego uczestnicy łamali się opłatkiem, składając sobie przy tym najlepsze świąteczne życzenia. Na gości czekały słodki poczęstunek oraz słone przekąski.

Spotkania Opłatkowe Biur ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Zrzeszeń Studentów Niepełnosprawnych to wydarzenia zapoczątkowane w 2004 roku przez Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie. Po czterech latach wydarzenie zmieniło nieco formułę i od 2008 roku gospodarzem kolejnych Spotkań jest co roku inna spośród pięciu krakowskich uczelni (AGH, PK, UEK, UP, UPJPII).

Za rok organizatorem Spotkania będzie Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.