19th wrz2013

Debata akademicka „O równości bez skrajności” z udziałem Rzecznika Praw Obywatelskich

Dodane przez Olga Francuz

Uniwersytet Jagielloński wraz z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich zapraszają na debatę „O równości bez skrajności” poświęconą prawom obywatelskim, równemu traktowaniu i odpowiedzialności społecznej. Celem organizatorów jest przeprowadzenie rzeczowej dyskusji na powyższe tematy, zwłaszcza w kontekście zapisów Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, jak również promowanie edukacji włączającej w środowisku akademickim. Debata odbędzie się 10 października 2013 r. w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Krupniczej 33 w Sali Wystawowej A i B.

W części pierwszej, dedykowanej nauczycielom, zostanie zaprezentowana platforma do zdalnego nauczania, dzięki której dydaktycy będą mogli pogłębiać swoją wiedzę dotyczącą edukacji włączającej i metod kształcenia studentów z różnorodnymi niepełnosprawnościami. Szkolenie to zostało przygotowane we współpracy z Uniwersytetem Piotra i Marii Curie z Paryża, Uniwersytetem Karola z Pragi i Uniwersytetem Arystotelesa z Salonik w ramach projektu DARe-Learning.

Drugą część debaty kierujemy do studentów, którzy są otwarci na ważne tematy społeczne i chcą wziąć udział w żywej dyskusji o prawach obywatelskich. Uczestnicy tej części będą mieli okazję rozmawiać o problemie grup mniejszości, ich niedyskryminacji i prawie do równego traktowania z Rzecznikiem Praw Obywatelskich. Debata będzie transmitowana przez Internet.

Szczegółowy program oraz formularz rejestracyjny znajdują się na stronie www.DAReLearning.eu/debata. Serdecznie zapraszamy do udziału!

Partnerem wydarzenia jest Samorząd Studentów UJ.