13th sie2013

Spotkanie w MEN ws. nauczania polskiego języka migowego w szkołach

Dodane przez Anna Butkiewicz

W dniu 29 lipca 2013 r. przedstawicielki Biura Rzecznika Praw Obywatelskich wzięły udział w spotkaniu w Ministerstwie Edukacji Narodowej z Sekretarzem Stanu, Tadeuszem Sławeckim, w sprawie nauczania dwujęzycznego (nauczania polskiego języka migowego i języka polskiego jako drugiego języka) głuchych uczniów.

Spotkanie związane było z otrzymaniem przez Rzecznika kilkuset skarg od osób głuchych. W ocenie skarżących, prawo osób głuchych do edukacji w polskim języku migowym nie jest w Polsce realizowane. Rzecznik poparł stanowisko skarżących i wnioskował o uwzględnienie w Krajowym Programie Działań na rzecz Równego Traktowania na lata 2013 – 2016, przygotowywanego przez Pełnomocniczkę Rządu ds. Równego Traktowania, działań mających na celu opracowanie i wdrożenie systemu dwujęzycznego, na co zgody nie wyraziło Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Podczas spotkania omówiono możliwość nauczania dwujęzycznego w świetle obecnie obowiązujących przepisów. W ocenie RPO, głusi uczniowie w praktyce nie mają możliwości nauki polskiego języka w szkołach, co stanowi naruszenie art. 24 Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych. Ułatwianie edukacji w języku migowym jest obowiązkiem państwa wynikającym z Konwencji.

Kolejne spotkanie w tej sprawie odbędzie się po wakacjach.

W spotkaniu wzięły udział Anna Błaszczak, zastępczyni Dyrektora Zespołu Prawa Konstytucyjnego i Międzynarodowego w Biurze RPO, Anna Mazurczak z Wydziału Prawa Antydyskryminacyjnego w Biurze RPO, eksperci Polskiego Związku Głuchych, Elżbieta Neroj, naczelniczka Wydziału Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych w Ministerstwie Edukacji Narodowej, przedstawicielki Biura Rzecznika Praw Dziecka i Biura Pełnomocniczki Rządu ds. Równego Traktowania oraz prof. Henryk Skarżyński z Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach.

Foto: www.niepelnosprawni.pl

Źródło: www.brpo.gov.pl

Informacja w PJM:

 

Inne informacje wraz z zdjęciami można znaleźć na stronie MEN oraz www.niepelnosprawni.pl.