21 mar2016

Posiedzenie Komisji ds. Wyrównywania Szans Edukacyjnych

Dodane przez Joanna Szpak

Komisja ds. Wyrównywania Szans Edukacyjnych jest ciałem doradczym dla prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich w sprawach dotyczących wsparcia edukacyjnego dla studentów z mniejszymi szansami. W dniu 18 marca br. Komisja obradowała na Uniwersytecie Jagiellońskim w siedzibie Działu ds. Osób Niepełnosprawnych.

Posiedzeniu przewodniczył prorektor UJ ds. dydaktyki prof. Andrzej Mania, który otwierając spotkanie zwrócił uwagę na to, iż w Polsce uczelnie bardzo aktywnie wspierają osoby z różnorodnymi niepełnosprawnościami i problemami psychicznymi lub adaptacyjnymi w dostępie do kształcenia na poziomie wyższym. Teraz jest jednak ważne, aby te wysiłki w jakiś sposób standaryzować z poszanowaniem różnorodności i autonomii wśród uczelni.

Członkowie komisji to kierownicy jednostek odpowiedzialnych za opracowywanie i wdrażanie programów mających na celu zwiększenie dostępu do kształcenia na poziomie wyższym. Uczelnie wchodzące w skład Komisji:

  • Uniwersytet Jagielloński reprezentowany przez Kierownika Działu ds. Osób Niepełnosprawnych mgra Ireneusza Białka
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie reprezentowany przez Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych prof. UEK dr hab. Janinę Filek
  • Akademia Górniczo-Hutnicza reprezentowana przez Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych prof. AGH dr hab. Barbarę Gąciarz
  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie reprezentowany przez Koordynatorkę Zespołu ds. Studentów Niepełnosprawnych mgr Katarzynę Skalską
  • Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu reprezentowany przez Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych mgra Romana Dudę
  • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach reprezentowany przez Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych mgr Beatę Gulati
  • Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie reprezentowana przez Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych mgr Magdalenę Gorzak
  • Politechnika Warszawska

 

KSARP1_edit

image015

image031

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *