11 sty2013

Głusi oburzeni! Rada języka migowego bez głuchych

Dodane przez Anna Duczmalewska

Źródło: www.onsi.pl

29 listopada 2012 r. Minister Pracy i Polityki Społecznej powołał Polską Radę Języka Migowego zgodnie z ustawą o języku migowym i innych środkach komunikowania się. W skład Rady weszli m.in. przedstawiciele środowisk, organizacji, stowarzyszeń:

Prof. Bogdan Szczepankowski
Pan Piotr Wojda
Pani Elżbieta Gurska
Pani Eunika Lech
Pan Olgierd Kosiba
Pan Robert Gdela
Pani Joanna Hryniuk
Ks. Grzegorz Sokalski
Pan Paweł Rutkowski
oraz przedstawiciele innych instytucji i organów.

Rada będzie się zajmować m.in.
– ustalaniem rekomendacji w celu prawidłowego stosowania komunikacji migowej;
– upowszechnianiem i promowaniem wiedzy o języku migowym;
– sporządzaniem opinii o funkcjonowaniu przepisów ustawy, opiniowaniem projektów dokumentów rządowych.

Powołana Polska Rada Języka Migowego liczy 17 osób, w przypadku rezygnacji z funkcji w radzie, minister jest zobligowany powołać następną osobę. Minister może odwołać także członka Rady na wniosek Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

Po ogłoszeniu składu Rady, w środowisku osób głuchych zawrzało, bowiem w radzie nie zasiądzie żadna osoba głucha, dla której język migowy jest podstawowym lub pierwszym językiem. To jakby w Radzie Języka Polskiego zasiadali wyłącznie Niemcy, Anglicy i Francuzi – tak środowisko niesłyszących i ekspertów komentuje decyzję ministra pracy i polityki społecznej. „Nic o nas bez nas” to hasło  Deklaracji Madryckiej. Wysłano do tej pory około 2,5 tysięcy petycji do Ministra w sprawie Rady Języka Migowego.

Dnia 17.12.2012 r. organizacje m.in.: Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych AGH oraz Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UP w Krakowie, podjęły inicjatywę Listu Otwartego do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w Polskim Języku Migowym. List Otwarty jest odpowiedzią na wybór Polskiej Rady Języka Migowego, w której nie znalazła się ani jedna osoba głucha, której Polski Język Migowy jest językiem codziennej komunikacji.

Ponieważ dwóch powołanych z dniem 29 listopada br. członków zgłosiło rezygnacje z udziału w Radzie, ogłoszono nabór uzupełniający do Polskiej Rady Języka Migowego, a termin na zgłaszania kandydatów do 10 stycznia 2013 r.

 

 

 

Więcej informacji o Polskiej Radzie Języka migowego można znaleźć na stronach:

http://wiadomosci.onsi.pl/info,3331.html#.UO1n1qxT_W0

http://wiadomosci.onsi.pl/info,3332.html#.UO1nyqxT_W0

http://wiadomosci.onsi.pl/info,3335.html#.UO1oSqxT_W1

http://wiadomosci.onsi.pl/info,3341.html#.UPAKv6xT_W0

http://wiadomosci.onsi.pl/info,3342.html#.UO1n0qxT_W0

http://wiadomosci.onsi.pl/info,3343.html#.UO1nz6xT_W0

http://wiadomosci.onsi.pl/info,3345.html#.UO1nzaxT_W0

http://wiadomosci.onsi.pl/info,3348.html#.UO1nx6xT_W0

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *