28 sty2013

Dwóch Głuchych w Polskiej Radzie Języka Migowego

Dodane przez Anna Duczmalewska

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło wyniki drugiego naboru do Polskiej Rady Języka Migowego. W skład Rady zostały powołane dwie osoby Głuche Joanna Łacheta oraz dr Piotr Tomaszewski.

Końcem listopada, Minister Pracy i Polityki Społecznej – Władysław Kosiniak-Kamysz powołał 9 członków Rady wybranych spośród zgłoszonych propozycji przez środowisko, czyli stowarzyszenia, fundacje oraz 7 przedstawicieli urzędów administracji publicznej reprezentujących resorty – Ministerstwo Sprawiedliwości, Oświaty i Wychowania, Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego, Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz przedstawiciela Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. W skład Rady wszedł także Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

Niestety w skład Rady nie weszła ani jedna osoba Głucha.

W związku z tym, 10 grudnia ubiegłego roku rozpoczął się masowy protest i wysyłanie petycji do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przez społeczność Głuchych. Na specjalnej stronie utworzonej na Facebooku zapisało się ponad 3 tysiące osób wspierających ten protest.
Osoby Głuche i solidaryzujące się z nimi, w proteście przeciwko pozbawiania udziału i prawa głosu Głuchych zmieniły swoje zdjęcia profilowe na turkusowe (międzynarodowy kolor Głuchych). Powstało wiele filmików w Polskim Języku Migowym, w których Głusi wyrażali swoja dezaprobatę i oburzenie decyzjami Ministerstwa.

O wsparcie poproszono Rzecznika Praw Obywatelskich, który w swoim piśmie skierowanym do Ministerstwa stwierdza, ze nie tylko osoby Głuche powinny być powołane w skład Rady, ale jej wybór należy wręcz oprzeć o udział Głuchych i ewentualnie uzupełniać ten skład osobami słyszącymi – specjalistami.

„Decyzje Ministra Pracy i Polityki Społecznej Rzecznik Praw Obywatelskich przyjął ze zdumieniem, zwłaszcza w świetle ratyfikowanej przez Polskę w dniu 6 września 2012 r. konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych oraz postanowień Deklaracji Madryckiej, przyjętej przez Europejski Kongres na rzecz Osób Niepełnosprawnych w 2002 r.” – pisze w wystąpieniu prof. Irena Lipowicz.
W 17 osobowej Radzie znajda się wiec dwie osoby Głuche. Czy znajda one wsparcie u pozostałych osób? Czy przez najbliższe 4 lata będą one musiały toczyć spór i walkę uświadamiająca, ze Polski Język Migowy jest pełnowartościowym językiem? Tego nie można przewidzieć, czas pokaże.

Obecny skład Polskiej Rady Języka Migowego po drugim naborze.

Organizacje, stowarzyszenia, instytucje
Prof. Bogdan Szczepankowski
Piotr Wojda
Elzbieta Gurska
Eunika Lech
Joanna Łacheta
dr Piotr Tomaszewski
Joanna Hryniuk
Ks. Grzegorz Sokalski
dr Paweł Rutkowski

Resorty:
Pan Marcin Blach – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Pani Anna Wotlinska – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Pani Elzbieta Neroj – Ministerstwo Edukacji Narodowej
Pani Malgorzata Dobkiewicz
Pan Boleslaw Cieslik – Ministerstwo Sprawiedliwości
Pani Jolanta Matysiuk
Pani Ewa Murawska – Najmiec – Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

 

Źrodło: www.onsi.pl
Wersja PJM do oglądnięcia na: http://www.onsi.tv/watch,7672.html

Język migowy

 

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *