28 sty2013

Brak środków na realizację dofinanowań kursów języka migowego

Dodane przez Anna Duczmalewska

W dniu 24.01.2012, na oficjalnej stronie PFRON zamieszczony został następujący komunikat:

Dofinansowanie kosztów szkolenia, o którym mowa w art. 18 ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że środki finansowe przewidziane w planie finansowym PFRON na 2013 r. w wysokości 500 tys. zł na realizację zadania „Dofinansowanie kosztów szkolenia, o którym mowa w art. 18 ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się” zostały już rozdysponowane na wypłatę zobowiązań z tytułu umów zawartych do 31 grudnia 2012 r. i na złożone już wnioski na 2013 r. W związku z powyższym Pełnomocnicy Zarządu PFRON w Oddziałach PFRON będą podejmować decyzje negatywne o przyznaniu dofinansowania w wymienionym wyżej zadaniu ze względu na brak środków finansowych. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podejmie działania zmierzające do pozyskania dodatkowych środków finansowych na realizację przedmiotowego zadania w 2013 r. W przypadku pozyskania dodatkowych środków finansowych informacja na ten temat zostanie zamieszczona na stronie internetowej PFRON.

Źródło: http://www.pfron.org.pl/portal/pl/46/1645/Dofinansowanie_kosztow_szkolenia_o_ktorym_mowa_w_art_18_ustawy_o_jezyku_migowym_.html

PFRON

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *