28th lis2012

KSSN nr 8 – Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych

Dodane przez Anna Duczmalewska

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ósmym numerem naszego „Semestralnika”! Jest on dostępny bezpłatnie w siedzibach redakcji oraz w formie elektronicznej – PDF oraz DOC. Możliwy jest również wydruk brailowski – wystarczy kontakt z nami!

WERSJA PDF (graficzna)

WERSJA DOC (tekstowa)

WERSJA PJM (filmowa)

05th lis2012

UEK laureatem Super Lodołamacza

Dodane przez Marek Świerad

W tym roku Kapituła Etapu Regionalnego konkursu „Lodołamacze” przyznała statuetkę Super Lodołamacza Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie za szczególną wrażliwość społeczną i promowanie aktywności osób z niepełnosprawnością w różnych dziedzinach życia. Zdaniem kapituły działalność UEK na polu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnością stanowi wzór godny naśladowania.

Lodołamacze to konkurs dla pracodawców wrażliwych społecznie organizowany przez Polską Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. Ideą konkursu jest nagradzanie firm, instytucji i osób prywatnych wybitnie angażujących się w rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych, tworzących nowe i coraz lepszej jakości miejsca pracy oraz dostrzegających sens i konieczność aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Konkurs składa się z dwóch etapów: regionalnego – wyłaniającego laureatów w poszczególnych regionach kraju, oraz centralnego – w którym finaliści walczą o laur Lodołamaczy 2012. Kategorie konkursu to:

 • Zatrudnienie Chronione,
 • Otwarty Rynek Pracy,
 • Pracodawca Nieprzedsiębiorca,
 • Super Lodołamacz,
 • Lodołamacz Specjalny.

Super Lodołamacz to tytuł dla najlepszego z najlepszych. Przyznając nagrody w tej kategorii Kapituła bierze pod uwagę w szczególności działalność instytucji, przedsiębiorców i osób w zakresie promowania aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego.

W czasie gali, która miała miejsce 10 września 2012 roku, Prof. UEK dr hab. Andrzej Chochół, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie odebrał statuetkę Super Lodołamacza przyznaną Uczelni w etapie regionalnym VII edycji konkursu LODOŁAMACZE.

Podczas swojego wystąpienia Rektor UEK podziękował za wieloletnie zaangażowanie
i aktywność Prof. UEK dr hab. Janinie Filek, Pełnomocnikowi Rektora UEK ds. Osób Niepełnosprawnych, zespołowi Biura ds. Osób Niepełnosprawnych UEK oraz Zrzeszeniu Studentów Niepełnosprawnych UEK.

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie został doceniony m.in. za:

 • znaczny wzrost liczby studentów z niepełnosprawnością z 50 w 2003r. (kiedy to powołano Pełnomocnika Rektora UEK ds. Osób Niepełnosprawnych – prof. UEK dr hab. Janinę Filek) do 289 w roku 2011,
 • współtworzenie unikatowego na skalę Polski „Porozumienia” o współpracy międzyuczelnianej na rzecz studentów z niepełnosprawnością, które podpisał
  w 2007r. wraz z Akademią Górniczo-Hutniczą i Politechniką Krakowską. W 2009r. do „Porozumienia” dołączyły Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
  i Uniwersytet Pedagogiczny, a w roku 2010 Uniwersytet Jagielloński.
 • promocję zatrudniania osób z niepełnosprawnością zarówno w uczelni jak i na otwartym rynku. Od 2008r. działa Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych, które odgrywa znaczącą rolę w procesie poszukiwania przez studenta z niepełnosprawnością wymarzonej pracy,
 • organizację corocznych Krakowskich Dni Integracji,
 • zainicjowanie powstania w 2009r. Międzyuczelnianego Centrum Wsparcia Psychologicznego,  którego głównym koordynatorem jest pracownik BON UEK, psycholog mgr Maria Augustyniak. MCWP wspiera studentów i pracowników nie tylko UEK, ale także innych krakowskich uczelni poprzez poradnictwo psychologiczne, organizację warsztatów psychologicznych dla studentów  oraz warsztaty dla pracowników naukowo-dydaktycznych i administracyjnych,
 • współpracę z Elektrociepłownią „KRAKÓW” rozpoczynającą program praktyk studenckich dla studentów z niepełnosprawnością ,
 • wprowadzenie unikatowego w skali krajowej wewnętrznego systemu certyfikacji
  i oceny katedr „Katedra Przyjazna Osobom z Niepełnosprawnością” (KatPON)
  .

Bardzo cieszymy się i jesteśmy dumni, że działania Uniwersytetu na polu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnością zostały zauważone i docenione. Przy tej okazji dziękujemy wszystkim partnerom realizowanych przez naszą Uczelnię projektów.

Marzena Dudek

BON UEK

04th kw.2012

Porozumienie FIRR z AGH podpisane!

Dodane przez Administrator

W dniu 22.03.2012 roku Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie oraz Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego podpisały uroczyście porozumienie dotyczące współpracy na rzecz kształcenia i wspierania osoby niepełnosprawne w wejściu na rynek pracy.

pracownicy BON AGH, FIRR, ZSN, AGH

Porozumienie FIRR i AGH zostało zawarte 22.03.2012r.

Porozumienie było sformalizowanie dotychczasowej wieloletniej współpracy w obszarach realizacji projektów, działań legislacyjnych oraz współorganizacji imprez świadomościowych.

01st lut2009

Numer 3

Dodane przez Administrator

Kolejny numer już w nowym roku kalendarzowym przedstawia kulisy wspólnego porozumienia międzyuczelnianego, kilka recenzji ze wspólnych imprez integracyjnych, relacja z wycieczki do kopalni soli oraz wiele innych. Przeczytajcie sami!

Wersja PDF

Wersja DOC

01st cze2008

Numer 2

Dodane przez Administrator

Ukazał się drugi numer naszego miesięcznika. Znajdziecie w nim między innymi wiele relacji z wyjazdów integracyjnych.

Wersja PDF

Wersja DOC

Wersja do druku Braile