WERSJA TEKSTOWA

"Krakowski Semestralnik Studentów Niepełnosprawnych" nr 1(11)/2014

Wybierz artykuł z lewego menu, aby go wczytać w formacie MS Word

Format wersji tekstowej czasopisma jest zgodny z MS 97-2003 i nowszym.