WERSJA PJM (Polski Język Migowy)

"Krakowski Semestralnik Studentów Niepełnosprawnych" nr 2(10)/2013


"Auto stop, przygoda start!"


"Czy będzie telefonia dla Głuchych i słabosłyszących?""Kariera w urzędzie? To możliwe!""Mniej dostępnej telewizji""Na wózku pod żaglami""Niepełnosprawni - stale aktywni!""Niepełnosprawność w obiektywie - konkurs fotograficzny""O Zrzeszeniu słów kilka""Renta socjalna dla studentów studiujących za granicą""Sielska Sielpia""Solidarność uczniowska""Stypedium specjalne na drugim kierunku""Telefony z napisami dla niesłyszących i niemówiących""Wybory Miss Deaf Poland 2013"