WERSJA PJM (Polski Język Migowy)

"Krakowski Semestralnik Studentów Niepełnosprawnych" nr 1(9)/2013

Niesłyszący w urzędziePowiatowy STUDENT niepełnosprawnyStrona Prezydenta RP w PJMZ wizytą u naszych południowych sąsiadówZespół ds. g-Głuchych przy RPO